Всички категории

Сигнал за продукт

Начало>Продукти>Сигнал за продукт

Мостра на официалната табелка с име на NMFIRE


Злонамереното присвояване или манипулиране на табелката ще доведе до загуба на гаранцията на продукта, а в сериозни случаи компанията си запазва правото да потърси своята правна отговорност.


Фалшификати табела с име


假冒产品1

假冒产品2 (1)

Оригинална табелка


17034728356511 (1)

(1)